Du befinner dig nu på hemsidan till en av Sveriges äldsta, före detta internatskolor. Solbacka Läroverk grundades 1901 och verksamheten upphörde 1973.

SOLBACKAS HISTORIA BÖRJAR REDAN
1901…..i september månad.

Bilder från 1901


1901 bodde Anders Jeurling, grundare för ”Stockholmstidningen” på Jättna Säteri, 2 km från Solbacka.
När han skulle starta Solbacka Läroverk valde han platsen väl och flyttade sedan sitt eget hus, Jättna Säteri, till denna plats. Skolan hade plats för 20 pojkar i åldern 9-14. Medvetet startade han skolan i mindre skala.
Klostret som huset kallades innehöll mäss, kök och lärarbostäder. Dessutom byggdes ett skolhus som sedan kom att kallas Olympen.
Grundtanken var att hjälpa storstadspojkar till en sundare och bättre studiemiljö på landet. Skolans idé byggde på den engelska ”boarding schools”.

IDROTT PÅ SOLBACKA
Eleverna var mycket duktiga på olika sporter.
Värt att lyfta fram är skytte, friidrott, fotboll, brottning samt bandy.

TENTA OCH EXAMEN
1925 ägde första Realexamen rum på Solbacka, men först den 7 juli 1933 fick Solbacka studentexamensrätt.
Under den tid skolan existerade tog 1032 elever examen på Solbacka.

RÖKNING
Fick endast ske på ”Kaxis”, en rökruta som låg där idag parkeringen utanför Näckrosen ligger.

FLICKOR PÅ SOLBACKA
Solbacka var en skola för pojkar. Men 1967 gjorde flickorna entré på Solbacka. Norrebo kom att bli flickornas hus.

ANTAL ELEVER PÅ SOLBACKA

Som skrivet ovan hade skolan från början plats för 20 elever men elevantalet ökade relativt snabbt under åren.
1964 nåddes rekordet med över 390 elever under ett och samma läsår.
1968 tog 94 elever studenten på Solbacka, vilket var den största studentkullen någonsin på Solbacka.

PRIS FÖR ATT GÅ I SKOLAN
- 66 18.000:-/termin, motsvarar ca 100.000:- idag.

 

SOLBACKA LÄROVERKSTID BÖRJAR LIDA MOT SITT SLUT…
På 60-talet ändrades myndigheternas inställning till privatskolor och i synnerhet till internatskolor.
Det blåste radikala politiska vindar och tidningarna var inte sena att haka på. Efter ett uppmärksammat reportage i Expressen 1966 fokuserades en stor del av internatskoledebatten just till Solbacka.
Med avisering om åtstramningar med eventuella indragningar av stadsbidraget inleddes Solbackas svåraste tid.
Det gjordes ihärdiga försök att påverka regeringen men ingenting av detta hjälpte och till slut togs det slutgiltiga beslutet att lägga ned skolan.
1972 – 73 blev Solbacka Läroverks sista läsår.

KÄNDA PERSONER SOM HAR GÅTT PÅ SOLBACKA LÄROVERK
Jan Guillou
Michael Ramel, son till Povel Ramel
Erik Lallerstedt
Hjalmar Brantings son
Solbacka 2007


SOLBACKA LÄROVERK BLIR KONFERENSANLÄGGNING

Södermanlands Läns Landsting tog över anläggningen för en symbolisk summa av 1 krona. Solbacka drevs till en början som en intern kursgård för Landstinget Sörmland.
Solbacka Stiftelse bildades 1984 och drev då Solbacka som en anläggning med inriktning på sport där även andra grupper än landstinget var varmt välkomna.
Som stiftelse drevs Solbacka fram till den 1 juli 1992. Därefter bildades Solbacka Sport & Konferens AB. Solbacka drevs fram till 31/5 2008 som aktiebolag (dotterbolag) under Landstinget Sörmland.

From den 1/6 2008 ägdes Solbacka Sport & Konferens av SSF Sverige AB. From 1/5 2011 drivs Solbacka av D & H Nordic Investment AB och i samband med detta skapades det nya namnet; Solbacka Golf & Country Club AB

FÖRENINGEN SOLBACKA POJKARNA
Detta är en förening för gamla elever som bildades 1936 och som fortfarande är aktiv.
En helg i maj månad varje år har föreningen en träff här på Solbacka, vilket är uppskattat från båda sidor. Solbacka Pojkarna har även en tidning som de ger ut till alla medlemmar.

SKOLMUSEEUM
1990 inviger Solbacka Pojkarna Museet som finns en trappa upp i skolhuset.
Får du tid över kan vi rekommendera ett besök här!